ולש קורגי פמברוק

כלב מגזע ולש קורגי פמברוק

ולש קורגי פמברוק הינו גזע כלבים קטן עד בינוני (מבנה גוף רחב ונמוך) עד 15 ק"ג.
ולש קורגי פמברוק הוא כלב שמוצאו מבריטניה, הוכר באופן רשמי כגזע בשנת 1934.
גזע הכלבים ולש קורגי פמברוק שימש בעבר לקיבוץ העדר ואיסופו. הוא עשה זאת ע"י נשיכת רגלי הבקר והובלתו למקום הרצוי.
גזע הכלבים ולש קורגי פמברוק הוא בעל תכונות מסוימות שמאפשרות לו לשמש כלב לרעיית צאן, חיפוש סמים וככלב לוויה ושעשועים.